Regulamin “Najlepszy sportowiec KS Victoria Trzebinia 2020” 

W plebiscycie “Najlepszy sportowiec KS Victoria Trzebinia 2020” biorą udział zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZLA. Do punktacji zaliczane są zawody od kwietnia do końca września 2020  objęte rywalizacją z kalendarza MZLA i innych okręgowych związków, PZLA oraz zawody międzynarodowe.

Rozstrzygnięcie plebiscytu podczas II II Gali Lekkoatletycznej, która odbędzie się 12 października 2020 roku.
Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne tj.

I miejsce – 500 zł , II miejsce – 300 zł , III miejsce – 200 zł

1. W 2020 roku rywalizacją są objęci zawodnicy z licencją PZLA.
2. Zawodnik otrzymuje punkty za uczestnictwo w zawodach sportowych indywidualnych na następujących zasadach:

a) Zawody objęte kalendarzem Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki i innych okręgowych związków lekkiej atletyki
– udział 5 punktów
– III miejsce 11 punktów
– II miejsce 13 punktów
– I miejsce 15 punktów

c) Pozostałe zawody objęte kalendarzem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
– udział 9 punktów
– III miejsce 19 punktów
– II miejsce 21 punktów
– I miejsce 23 punkty

d) Zawody międzynarodowe:
– udział 15 punktów
– III miejsce 27 punktów
– II miejsce 29 punktów
– I miejsce 31 punktów

3. Dodatkowo trener może przyznać od 0 do 30 punktów zawodnikom regularnie uczęszczającym na zajęcia, regularnie startującym w zawodach i osiągających w nich sukcesy.

4. Dodatkowo trener może odjąć od 0 do 30 punktów zawodnikom którzy: nie wywiązują się z reprezentowania klubu w zawodach sportowych, nie przestrzegają zasad fair play, nie wykazują postaw sportowych oraz uwłaczają zasadą godnego reprezentowania klubu.