Żyj zdrowo – Biegaj! Skacz! Rzucaj! #zacznijodlekkiej

30 maj 2018 r. – II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Chrzanowskiego Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce

Organizator:

Klub Sportowy Victoria Trzebinia

www.victoriatrzebinia.pl

Rada Osiedla Widokowe

Współorganizatorzy:

LDK Lekkoatletyka dla Każdego Trzebinia

www.lekkoatletykadlakazdego.pl/

Sponsor główny:

Orlen Południe SA

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sponsorzy:

Górka Cement Sp zoo

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

30 maj 2018 rok – II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Chrzanowskiego Dzieci i Młodzieży w Lekkiej Atletyce

REGULAMIN

1.Cel imprezy:

Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2.Termin i miejsce:

Impreza odbędzie się 30 maja 2018 roku na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, oś. Widokowe

3.Uczestnictwo:

Prawo startu w imprezie mają dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (posiadających pisemną zgodę rodziców opiekunów)*

Uczeń, zawodnik może startować w 3 konkurencjach + sztafeta.

Konkurencje:

dla wszystkich kategorii wiekowych

60 m, 60 m ppł, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż, rzut piłką lekarską, sztafety 4x200m.

Pomiar czasu: elektroniczny

Sposób przeprowadzenia imprezy:

zgłoszeni zawodnicy startują w następujących kategoriach :

  1. Szkoły podstawowe (2005-2006) oraz ( 2007 i młodsi )
  2. Gimnazja (2003-2004)
  3. Szkoły ponadgimnazjalne

We wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas. W biegu na 60 m – finał A i finał B. W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do 3 prób.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu, szkoły, należy nadsyłać do dnia 28.05.2018 r. na:

Tel.: 794 656 681

Biuro zawodów:

Czynne od godziny 9.30 , biuro zawodów usytuowane będzie przy bieżni na 60 m.

Opłata startowa:

Start dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Nagrody:

Za miejsca I-III przewidziane są pamiątkowe dyplomy i medale , za najbardziej wartościowe wyniki przewidziane są puchary.

Ubezpieczenie:

Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem

Inne:

Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.

Uwaga !!!

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.

Na dystansie 60m, 60m ppł oraz w skoku w dal można startować w obuwiu lekkoatletycznym z krótkimi wkrętami !!!

Za rzeczy pozostawione w trakcie prowadzonych zawodów organizator nie odpowiada !!!