Regulamin

Plebiscyt „Najlepszy sportowiec KS Victoria Trzebinia”

Regulamin „Najlepszy sportowiec KS Victoria Trzebinia” 

W plebiscycie „Najlepszy sportowiec KS Victoria Trzebinia 2018” biorą udział zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZLA. Do punktacji zaliczane są zawody sportowe objęte rywalizacją z kalendarza MZLA i PZLA oraz zawody międzynarodowe dla dzieci, zawody sportowe miejskie organizowane przez Nasz klub lub inne kluby.

Rozstrzygnięcie plebiscytu do 10 grudnia każdego roku.
Za zajęcie miejsc I-III dzieci otrzymają nagrody rzeczowe oraz nagrody pieniężne tj:

I miejsce – 750 zł , II miejsce – 500 zł , III miejsce – 250 zł

1. W 2018 roku rywalizacją objęte są roczniki „2007-2005” oraz „2004-2002”.

2. Każdy zawodnik otrzymuje punkty za uzyskany wynik na zawodach objętych kalendarzem PZLA (maksymalnie 3 konkurencje w których startował, według przelicznika)

3. Dodatkowo zawodnik otrzymuje punkty za uczestnictwo w zawodach sportowych indywidualnych jak i zespołowych (sztafety) na następujących zasadach:

a) Zawody organizowane przez klub (na terenie Trzebini)
– udział 2 punkty
– III miejsce 4 punkty
– II miejsce 6 punktów
– I miejsce 8 punktów

b) Zawody objęte kalendarzem Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki
– udział 9 punktów
– III miejsce 11 punktów
– II miejsce 13 punktów
– I miejsce 15 punktów

c) Zawody objęte kalendarzem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
– udział 17 punktów
– III miejsce 19 punktów
– II miejsce 21 punktów
– I miejsce 23 punkty

d) Zawody międzynarodowe:
– udział 25 punktów
– III miejsce 27 punktów
– II miejsce 29 punktów
– I miejsce 31 punktów

4. Dodatkowo trener może przyznać od 0 do 30 punktów zawodnikom regularnie uczęszczającym na zajęcia, regularnie startującym w zawodach i osiągających w nich sukcesy.

5. Dodatkowo trener może odjąć od 0 do 30 punktów zawodnikom którzy: nie wywiązują się z reprezentowania klubu w zawodach sportowych, nie przestrzegają zasad fair play, nie wykazują postaw sportowych oraz uwłaczają zasadą godnego reprezentowania klubu.