PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

WSPIERAJĄC KRÓLOWĄ SPORTU LEKKĄ ATLETYKĘ WSPIERAJĄC DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SPORTOWEGO VICTORIA TRZEBINIA POMAGASZ SPEŁNIĆ MARZENIA TRENUJĄCYCH W NASZYM KLUBIE DZIECI.

Firmy angażujące swoje środki w sponsoring sportowy cieszą się uznaniem konsumentów, mają opinię przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie.

Sponsoring sportowy buduje pozytywny wizerunek produktów i usług przez kojarzenie ich ze sportowym mistrzostwem i jakością, pozytywnymi uczuciami i emocjami, witalnością, zdrową rywalizacją, zwycięstwem, dynamiką, energią.

Sponsoring sportowy daje możliwość dotarcia do szerokiego grona kibiców, sympatyków-potencjalnych klientów i obecność we wszystkich dostępnych mediach bez dodatkowych nakładów finansowych. Może być tańszy od tradycyjnych kampanii reklamowych, może działać dłużej jednocześnie wywierając pozytywny wizerunek firmy, marki, zwłaszcza dziś w dobie propagowania zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego. Często jest traktowany jako wyznacznik prestiżu przedsiębiorstwa, ułatwia kontakty w biznesie, uwiarygadnia na rynku, budzi szacunek o czym niejednokrotnie mogli się przekonać managerowie wspierający polski sport.

ZASADY DOKONYWANIA ODLICZEŃ

Ulga podlega rozliczeniu niezależnie od innych ulg. Zatem osoby fizyczne mogą przekazać na sport w i odliczyć w jednym i tym samym roku podatkowym:

6% dochodu jako darowiznę,

10% dochodu w formie wydatków na klub sportowy,

dodatkowo 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Odliczenia mogą zostać przekazane gotówką, nie jest konieczne dokonanie przelewu czy wpłat na rachunek bankowy klubu. Podstawa prawna ulgi:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r., Nr 155, poz.1298) wprowadzono od 1 stycznia 2006 nową ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Zmiany zawiera art.26d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.18c ustawy o podatku od osób

FORMY POMOCY

Może to być wsparcie finansowe i rzeczowe np.: ufundowanie nagród i upominków dla zawodników startujących w zawodach, sprzętu treningowego, strojów i obuwia sportowego, gadżetów reklamowych.
Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd KS VICTORIA TRZEBINIA. Pozyskane środki wykorzystywane są na działalność statutową Klubu.

CO OFERUJEMY

Sponsorom oferujemy szeroki wachlarz możliwości promocji i reklamy. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie:

reklama na stronie internetowej klubu,

stała tablica reklamowa podczas imprez organizowanych przez klub,

umieszczenie logo sponsora na strojach lub numerach startowych zawodników,

umieszczenie logo sponsora w prasie, na plakatach, folderach itp.

wręczanie nagród przez przedstawicieli sponsorów wraz z zapowiedzią sponsora przez spikera zawodów,

wizualizacja logo sponsora na konferencjach prasowych,

stoisko ekspozycyjne,

rozdawanie materiałów reklamowych w czasie zawodów,

możliwość wspierania konkretnego zawodnika,

możliwość zaproszenia gości i pracowników na zawody.