REGULAMIN

OTWARTYCH MISTRZOSTW TRZEBINI

DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKKIEJ ATLETYCE

 

1.Organizatorzy:

KS VICTORIA Trzebinia

www.victoriatrzebinia.pl

2.Termin i miejsce:

10 luty 2018 r. (sobota)

godz.10.00 – Hala Sportowa przy ZSECH w Trzebini, ul. Głogowa (hala do gier zespołowych)

3.Uczestnictwo:

Prawo startu mają dzieci/zawodnicy zgłoszeni przez szkoły, kluby sportowe. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci/zawodnicy spoza gminy Trzebinia. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych: 2007 i młodsi, 2006, 2005, 2004, 2003

4.Konkurencje:

 Rocznik 2007 i młodsze, 2006/2005/2004/2003 :

bieg sprinterski wahadłowy 3×20 m, 300 m, 600 m, skok wzwyż, skok w dal z miejsca, rzut piłka lekarską, sztafeta 4×200 m

Sztafeta 4×200 m według podziału na kategorie : rocznik 2007 i młodsi, 2006/2005 oraz 2004/2003

5.Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas. W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do 3 prób.

6.Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu/szkoły, konkurencji należy nadsyłać do dnia 8.02.2018 r. na :

e-mail: lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl

poprzez stronę www : https://victoriatrzebinia.pl/zapisy-online-2/

Tel. kontaktowy: Ewa Sierka 794 656 681

7.Nagrody: Za miejsca I – III zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale . Dyplomy za miejsca I – VI. W miarę posiadanych środków finansowych nagrody rzeczowe za miejsca I-III.

8.Ubezpieczenie:

Obowiązek ubezpieczenia zawodników oraz uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, szkoły którego zawodnik/uczeń jest członkiem.

W przypadku zgłoszeń indywidualnych ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach.

9.Inne:

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.