Limit startów: 2 konkurencje indywidualnie i sztafeta !!!

Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne z podaniem roku urodzenia, nazwy klubu lub szkoły należy nadsyłać do dnia 10.06.2019 r. na e-mail: lekkoatletyka.trzebinia@o2.pl lub przez formularz online :

Formularz rejestracji

  • Zgłaszane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą sportową, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją imprezy sportowej uniemożliwia Uczestnikowi udział w imprezie.
 

Weryfikacja antyspamowa